Аюулгүйн зааварчилгаа

Цанын баазаар үйлчлүүлэгчдийн аюулгүйн нийтлэг заавар:

Цанын эргүүл:

Лифтэнд аюулгүй, зөв суух арга:

Чарганы замын аюулгүйн заавар:

Сноубоардын аюулгүйн заавар: