Бие халаалт

Та анх удаа ч бай 2 дахь удаа ч бай заавал мөрдөх зүйл бол бие халаалт. Гулгахаасаа өмнө заавал биеээ ялангуяа мөр, тохой, гарын үеүүд, өвдөг, нурууны үенүүдийг сайтар халаах нь унасан тохиолдолд гэмтэл авах магадлалыг бууруулж чадна гэдгийг зөвлөж байна.