Цанын улирлын тасалбар

Улирлын тасалбар

2017-2018 он Цанын улиралд нийтдээ 120 өдрийн турш хүссэнээрээ, цагийн хязгааргүй цана эсвэл боардаар гулгах боломжтой.

  1. Дан лифт – өөрийн хэрэгсэлтэй хүүхэд 390 000 төгрөг төлөөд лифтний үйлчилгээний улирлын эрх авна
  2. Дан лифт - өөрийн хэрэгсэлтэй Том хүн 530 000 төгрөг төлөөд лифтний үйлчилгээний улирлын эрх авна
  3. Боард/Цана түрээсийн хэрэгсэл болон + Улирлын Лифтний үйлчилгээг Хүүхэд 720.000 төгрөгөөр авах боломжтой
  4. Боард/Цана түрээсийн хэрэгсэл болон + Улирлын Лифт үйлчилгээг  Том хүн 880.000 төгрөгөөд авах боложтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 77000909, 88119046, 89119046