Аюулгүй байдал

Цанын баазад осол гарахаас урьдчилан сэргийлж анхааруулга өгөх ба аваар осол гарсан тохиолдолд яаралтай тусламжийг түргэн шуурхай үзүүлэхээр нийт 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй эргүүлийн баг ажиллаж байна. 

Үйлчлүүлэгч нь өөрийн түвшинд тохирсон замыг сонгож гулгах нь аюулгүй байдлын үндэс юм.

Хэсэг тус бүр дээр байрлах “Аюулгүй байдлын журам”-тай танилцсан байх үүрэгтэй.