Гольфын тэмцээнүүд

Маунт Богд Гольф Клаб нь жилдээ 6-7 орчим тэмцээн тогтмол зохион байгуулдаг бөгөөд эдгээрээс дурдвал: "Nissan Y-62 Cup", "Orgil Cup", "Sharyn Gol Cup", "Range Rover Cup", "Mongolian Open" зэрэг багтана.