Үнэнч хэрэглэгчийн урамшуулал

Скай Резорт цанын бааз үнэнч хэрэглэгчийн хөтөлбөр  “Stamp me” аппликейшнийг нэвтрүүллээ. Манай үйлчлүүлэгчид 12 сарын 2-ноос эхлүүлэн худалдан авалтын үнийн дүндээ бонус оноо цуглуулан 3 шатлал бүрд 3 төрлийн бэлгийг сонгон урамшуулал болгон авах боломжтой.

2017-2018 оны цанын улирлын хугацаанд хуримтлуулсан оноогоороо санал болгож буй урамшууллуудаас сонгон үнэгүй тасалбараа аваарай.