ЦАНЫН УЛИРЛЫН ТАСАЛБАР

2017-2018 оны Цанын улирлын тасалбар нь хөнгөлөлттэй үнээр нийт 120 өдрийн турш, цагийн хязгааргүй хүссэн өдрөө манай тухлаг дулаан байранд үйлчилгээ авч, тусгайлан бэлдсэн замд өвлийн спортоор  хичээллэн өөртөө итгэх итгэлийг олж стрессээ тайлаарай